Elke dag vanaf
06:30 beschikbaar

mail ons info@rijschoolrudie.nl
bel on 06 41 59 58 58

Proefles aanvragen

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Rijschool Rudie kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Rijschool Rudie, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Rijschool Rudie verstrekt. Rijschool Rudie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

· jouw voor- en achternaam

· jouw adresgegevens

· jouw telefoonnummer

· jouw e-mailadres

· jouw IP-adres

Waarom Rijschool Rudie de gegevens nodig heeft

Rijschool Rudie verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Rijschool Rudie jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van een opdracht.

Hoe lang Rijschool Rudie de gegevens bewaart

Rijschool Rudie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Delen met anderen

Rijschool Rudie verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rijschoolrudie.nl. Rijschool Rudie zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen

Rijschool Rudie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Rijschool Rudie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wil over de beveiliging van door Rijschool Rudie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Rijschool Rudie op via info@rijschoolrudie.nl. http://www.rijschoolrudie.nl/ is een website van Rijschool Rudie. Rijschool Rudie is als volgt te bereiken:

Postadres: Tripklompen 12

Vestigingsadres: Tripklompen 12

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67603998

Telefoon: 0641595858 E-mailadres: info@rijschoolrudie.nl

Aanpassen privacyverklaring

Rijschool Rudie behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.